Pianoles

Suzanne verzorgt pianoles voor kinderen vanaf 4 jaar en aan volwassenen.

Voor kinderen werkt ze met auditieve spellen, beweging en zingen.

Naarmate de leeftijd hoger ligt, verdiep je je in het notenschrift, het lezen van akkoorden en de techniek.

Suzanne speelt piano sinds ze 7 jaar is. Ze volgt momenteel pianoles bij Jeroen Thijsen en Maaike den Dunnen aan het Koninklijk Conservatorium.
Ze is sinds 2014 de vaste pianist van PKN-kerk de Magneet in Maasland.