Pianoles

Suzanne verzorgt pianoles voor kinderen vanaf 4 jaar en aan volwassenen.

Voor kinderen werkt ze met auditieve spellen, beweging en zingen.

Naarmate de leeftijd hoger ligt, verdiep je je in het notenschrift, het lezen van akkoorden en de techniek.
Minimaal twee keer per jaar organiseert Suzanne een concert waarbij er een muzikaal feestje is met een gezellige borrel naderhand.

Suzanne speelt piano sinds ze 7 jaar is. Ze heeft pianolessen aan het Koninklijk Conservatorium gevolgd bij Jeroen Thijsen en Maaike den Dunnen.
Sinds 2014 is ze vaste pianist van PKN-kerk de Magneet in Maasland, waar ze ook geregeld koren leidt.