Pianoles

Suzanne verzorgt pianoles voor iedereen vanaf 4 jaar oud. Met kinderen werkt ze spelenderwijs door auditieve oefeningen, bewegingen op muziek en zingen.
Naarmate de leeftijd hoger ligt, verdiept de kennis in het notenschrift, het lezen van akkoorden en de techniek.

Twee keer per jaar organiseert Suzanne een concert waarbij er een muzikaal feestje is met een gezellige borrel naderhand.

Suzanne speelt piano sinds ze 7 jaar is. Ze heeft pianolessen aan het Koninklijk Conservatorium gevolgd bij Jeroen Thijsen en Maaike den Dunnen.
Sinds 2014 is ze vaste pianist van PKN-kerk de Magneet in Maasland, waar ze ook gelegenheidskoren leidt.